Thales

Mae Thales yn arweinydd technoleg byd-eang gyda mwy na 77,000 o weithwyr ar bum cyfandir. Mae’r Grŵp yn buddsoddi mewn arloesiadau digidol a “thechnoleg dwfn” – Data Mawr, deallusrwydd artiffisial, cysylltedd, seiberddiogelwch a thechnoleg cwantwm – i adeiladu dyfodol y gallwn ni i gyd ymddiried ynddo.

Yn y marchnadoedd amddiffyn a diogelwch, awyrofod a gofod, hunaniaeth ddigidol a diogelwch, a thrafnidiaeth, mae Thales yn darparu atebion, gwasanaethau a chynhyrchion i helpu ei gwsmeriaid – cwmnïau, sefydliadau a llywodraethau – i gyflawni eu cenadaethau hollbwysig.

O helpu dinasoedd a seilweithiau critigol i ddod yn fwy diogel a doethach, i sicrhau marchnadoedd ariannol byd-eang a diogelu data sensitif i gadw lluoedd diogelwch yn gysylltiedig ar deithiau hanfodol, rydym yn sicrhau cywirdeb y technolegau sy’n cadw ein byd i symud, gan aros un cam ar y blaen i bob math o fygythiadau digidol a gwella bywyd i bawb.

Fel yr arweinydd Ewropeaidd mewn seiberddiogelwch ac arweinydd y byd ym maes diogelu data, mae Thales yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau i’w helpu i ddiwallu eu hanghenion seiberddiogelwch, waeth beth fo’u maes gweithgaredd, lefel cyfrinachedd eu data neu unrhyw ofynion rheoleiddio sy’n benodol i wlad, ac i ddarparu seiberddiogelwch sy’n dod â gwerth i’w busnes craidd ac yn eu galluogi i elwa o fanteision digidol.

Mae gan Thales brofiad o dros 40 mlynedd o arbenigedd seiberddiogelwch.

Darganfyddwch fwy: https://www.thalesgroup.com/en/markets/transverse-markets/cybersecurity-solutions

Thales's contribution to the cluster

Other Partners

Sign up to our newsletter

Stay up-to-date on the latest cybersecurity trends and technologies by joining the Cyber Innovation Hub newsletter today.

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website: privacy policy We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.